Politik

Vår  avbeställningspolitik.

 

Var snälla och kom ihåg att ni kan skicka oss begäran om avbeställing via e-mail eller chat bara inom 24 timmar efter att underkasta er förfrågan, eller kontakta vårt supportteam i telefon på samma tid, inte senare. Annars ska vi inte acceptera er avbeställning.

Var så goda och dubbelkolla den leveransadress ni anger på fakturerings sidan innan ni inlämnar förfrågan, eftersom i fall av fel kan det leda till icke-leverans. Alla likartade fel kan korrigeras bara om ni kontaktar vårt supportteam inom 24 timmar efter att inlämna förfrågan.

 

Återbetalningspolitik

I fall er beställning inte är levererad i tid (leveransen tar 10 – 17 dagar, med en fem dagars extra-anstånd för tullprocedur) kan ni kontakta vårt supportteam och söka återbetalning. Era pengar ska ersättas  i helhet till ert kort. Proceduren vanligen tar 5 -7 arbetsdagar; därefter ska återbetalningen visa sig på ert kontoutdrag.

 

Skydd av privatinformation.

Alla transaktioner på vår kontrollsida är 100% säkra. Vi skyddar säkerhet av er information genom en särskild (256-bit SSL – Secure Socket Layer ) programmvara som chiffrerar all information ni anger. Dessutom är alla våra debiteringsserverer intygade av oberoende och aktade byråer som säkerställer att all information vi förvavrar är säker och privat.

Bara 4 sista siffror av ert kontokort återspeglas i vår databas, därför har även våra kundstödsoperatorer inget tillgång till kontokortinformation.

 

Varning

Vårt team är inte ansvarigt för icke-leverans i fall kunden anger någon personadress som är antingen ogiltig eller felaktig samt inte motsvarar den valda leveransmetoden. Vårt team är inte heller ansvarigt för ett misslyckat leveransförsök om kunden inte har begärt eller avböjt förpackning. I övriga fall genomförs alla leveranser via Internationella Posttjänsten.

Vårt team tar inget ansvar om produkten fången inte är effektiv i fall den är förvärvd för off-label bruk eller i fall dess föreskrifter inte iakttags.

 

Med att inlämna förfrågan på denna sida bekräftar ni att ni är bekanta med och accepterar denna varning. All verksamhet med syfte att återhämta de betalade pengar förutom av de ovannämnda orsaken ska betraktas som  bedrägeri och kan tvinga oss att neka er åtkomst till vårt system.